Microbioom oorzaak overgewicht kinderen

Onderzoekers geven aan dat de interactie van de darmbacteriën (darmflora) met immuun cellen, spijsverteringsorganen inclusief bruin vetweefsel een sleutelrol vervullen bij het overgewicht van kinderen.

Nieuwe kennis oorzaak overgewicht kinderen

Nieuwe informatie, door de onderzoekers van het Wake Forest Baptist Health suggereren dat de micro-organismen in de darmen invloed hebben op: de immuuncellen, de spijsverteringsorganen inclusief het vetweefsel.

Microbioom veroorzaakt overgewicht

Medici denken over het algemeen dat overgewicht het resultaat is van teveel calorieën eten. Alhoewel een serie aan studies in de laatste 10 jaar heeft bevestigd dat de micro-organismen die in de darmen leven niet alleen een relatie hebben met overgewicht maar zelfs 1 van de oorzaken van overgewicht zijn. Volgens Ph. D. Hariom Yadav, de hoofdauteur van de review en assistent professor moleculaire medicijnen van de Wake Forest School of medicine (een onderdeel van Wake Forest Babptist). Microbioom oorzaak overgewicht kinderen

Overgewicht kinderen

In de USA is het percentage obese kinderen verdrievoudigd sinds 1970. Elke jaar neemt het aandeel toe met 2,3 % onder schoolgaande kinderen. Dit is onacceptabel hoog en baart zorgen voor de gezondheid van toekomstige generaties stelt het gepubliceerde artikel.

overgewicht kinderen uit het microbioom

Overgewicht kinderen Nederland: Bijna 12% van de jeugd heeft overgewicht Van de kinderen van 4 tot en met 17 jaar oud had 11,7% in 2018 overgewicht, waarvan 9% matig overgewicht en 2,7% ernstig overgewicht (obesitas). Matig overgewicht komt wat vaker voor bij 12-17 jarigen, terwijl ernstig overgewicht iets meer voorkomt bij de jongere kinderen van 4-11 jaar.

Kinder-obesitas begint bij de moeder

Yadav’s artikel, gepubliceerd in de laatst editie van Obesity Reviews bekeek bestaande studies (proefdieren en mensen) en bekeek hoe de interactie van het darm-microbioom met de immuun cellen kan worden overgedragen van moeder op baby, tijdens de zwangerschap. Daarnaast keek hij hoe dit kan bijdragen aan overgewicht bij kinderen.

In het artikel wordt ook beschreven hoe de gezondheid van de moeder, haar dieet, haar mate van sport, de wijze van geboorte (vaginaal of keizerssnede) en manier van voeden (borstvoeding of flesvoeding) het risico op overgewicht bij kinderen kan beïnvloeden.

Deze review van actueel onderzoek kan zeer nuttig zijn voor artsen, voedingsdeskundigen en diëtisten om na te gaan of met deze informatie het gedrag van mensen beïnvloedt kan worden. Volgens Yadav: Wij willen ook hiaten in de wetenschap blootleggen voor toekomstig onderzoek. Wat weten we wel en wat weten we niet.

Daarenboven, met een beter begrip van de rol van het microbioom en overgewicht bij moeders en hun kinderen kunnen wij hopelijk helpen zodat onderzoekers preventieve en curatieve methoden ontwikkelen om de toename in obesitas bij kinderen te verminderen.

Bron: Materials provided by Wake Forest Baptist Medical Center.

Referentie: Halle J. Kincaid, Ravinder Nagpal, Hariom Yadav. Microbiome‐immune‐metabolic axis in the epidemic of childhood obesity: Evidence and opportunities. Obesity Reviews, 2019; DOI: 10.1111/obr.12963

Samenvatting van het artikel

Darmbacteriën beïnvloeden de hoeveelheid bruin vet bij kinderen

De obesitas-epidemie is verantwoordelijk voor een toename in diabetes, hart- en vaat-ziekten, infecties en kanker en de groei zwakt niet af. Ook obesitas bij kinderen stijgt, wat aangeeft dat er een urgente noodzaak is om methoden te ontwikkelen om dit te voorkomen en aan te pakken. Methoden die vroeg in het proces ingezet kunnen worden.

Tot voor kort werd gedacht dat overgewicht het simpele gevolg is van teveel calorieën consumeren of genetische aanleg is. Maar er is toenemend onderzoek dat aangeeft dat de bacteriën in de darmen (darm microbioom) en de interacties van die bacteriën met de immuun cellen en de spijsverteringsorganen een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van overgewicht bij kinderen. Bovendien veroorzaken abnormale veranderingen in het microbioom, dysbiose, stimuleren cytokinen (ontstekingen) en veroorzaken veranderingen in de werking van het bruine vetweefsel en in het verbruinen van wit vetweefsel. (Bruin vet verbrandt energie). Dit heeft effect op overgewicht.

Verschillende factoren dragen bij aan overgewicht bij kinderen zoals: genetische aanleg, wijze van geboorte, de voeding van moeder, het gebruik van antibiotica door moeder en (baby) kind.

Het artikel maakt gebruik van onderzoek gedaan bij proefdieren en mensen. Het beschrijft de samenwerking tussen microbioom-immuunsysteem-spijsvertering en de oorzaak van de obesitas-epidemie bij kinderen en het beschrijft de hiaten in de kennis die gevuld moeten worden met toekomstig onderzoek.

Foto: https://unsplash.com/@joshua2529tm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText. Foto: Photo by Filip Mroz on Unsplash